Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулав.

...

2024-06-10 17:13:59

Дэлгэрэнгүй..
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,Аймгийн засаг даргын "Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Нутгийн захиргааны байгууллагад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам" батлах тухай

...

2024-06-05 17:39:07

Дэлгэрэнгүй..
Эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, олон нийтэд “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”-ыг сурталчлан таниулах зорилгоор сумын Хамтарсан багаас Соёлын төв, Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэгтэй хамтран хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан зогсоох олон улсын

...

2024-06-05 17:37:17

Дэлгэрэнгүй..
Сумын эрүүл мэндийн төв "Харзтай шүдний эмнэлэгт" ЕБС-ийн бага ангийн 4 бүлгийн 100 хүүхдэд шүдний талаар сургалт мэдээлэл хийж шүд хамгаалах фотор түрхэж үйлчилгээ үзүүлж өгөх хүсэлт тавьсны дагуу бидний саналыг хүлээн авч үйлчилгээ үзүүлэв.

...

2024-06-05 17:31:54

Дэлгэрэнгүй..
Сургалтын өдөр арга хэмжээг 2024 оны 05 дугаар ангийн 20-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

...

2024-06-05 17:28:41

Дэлгэрэнгүй..
  "Малчид, төлчдийн зөвлөгөөн - 2023" үйл ажиллагаа  

...

2024-01-03 16:37:26

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/143 өдрийн захирамжаар жилийн эцсийн "Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого" -ын ажил 8 чиглэлд 33 албан хаагч томилогдож өнөөдрөөс тооллого эхэллээ.

...

2024-01-03 16:31:49

Дэлгэрэнгүй..
ЗАРЛАЛ 2023 ОНЫ ХОЁРДУГААР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. 2023 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлага 2023 оны 10 дугаар сарын 02-нд 09:00 цагт "Соёлын төвд" зохион байгуулагдана.

...

2024-01-03 16:22:38

Дэлгэрэнгүй..