Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,Аймгийн засаг даргын "Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Нутгийн захиргааны байгууллагад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам" батлах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,Аймгийн засаг даргын "Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Нутгийн захиргааны байгууллагад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам" батлах тухай 2022 оны А/286 дугаар захирамжийн дагуу явуулсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний эцсийн дүнгээр үйл ажиллагаагаараа тусгай байр эзэллээ. Сум орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа хамт олондоо халуун баяр хүргэе.

2024-06-05 17:39:07