Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
Цалингийн зардлаас бусад таван сая түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга хүлээн авагчийн нэрийн хамт

...

2024-01-29 11:03:29

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид Эрх нээгдээдэхгүй байгаа

...

2023-07-06 13:27:55

Дэлгэрэнгүй..