Сургалтын өдөр арга хэмжээг 2024 оны 05 дугаар ангийн 20-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтын өдөр арга хэмжээг 2024 оны 05 дугаар ангийн 20-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн сурагчдад Хамтарсан багийн гишүүн сэтгэл зүйч С. Шүрэнцэцэг “Сэтгэл зүйн боловсрол” сургалт, Насан туршийн боловсролын арга зүйч Ч.Жаргалчимэг “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” сургалт хийлээ. Соёлын төвөөс сумын бренд шугаман бүжгийг сурагчдад зааж эрүүл дадал хэвшүүлэх талаар зөвлөмж хүргэсэн. Мөн Үндсэн хууль батлагдсаны 100 жилийн ойд зориулан ЗДТГ-ын Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн Б. Балжинням сурагчдын дунд “Аха” тэмцээн зохион байгуулсан.

Зохион байгуулагч:

#Засаг_даргын_Тамгын_газар

#Соёлын_төв

#Хамтарсан_баг

2024.05.20

2024-06-05 17:28:41