Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
Сангийн яамны Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, Тогтвортой амжиргаа төсөл хамтран ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА ГАРСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН 2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 08-Н

...

2024-01-29 10:43:13

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАР САНГИЙН ЯАМНЫ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ, САНХҮҮГИЙН АМЛАЛТ, ҮҮРГИЙН БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТУУДАД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДАЖ БАТЛАМЖАА АВЛАА

...

2023-12-16 16:49:01

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Орон нутгийн өмчийн газраас арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

...

2023-12-16 16:42:51

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны 05 дугаар сарын 18,19нд аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн сургалтаар ОНӨГ-с худалдан авах ажиллагааны зөвлөгөө авч мөн Сумын Их Халбагант ХХК, Гарьд систем ХХК- д зөвлөгөө өгсөн. 

...

2023-07-06 13:36:23

Дэлгэрэнгүй..