Сумын Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/143 өдрийн захирамжаар жилийн эцсийн "Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого" -ын ажил 8 чиглэлд 33 албан хаагч томилогдож өнөөдрөөс тооллого эхэллээ.