"Малчид, төлчдийн зөвлөгөөн - 2023" үйл ажиллагаа  

  "Малчид, төлчдийн зөвлөгөөн - 2023" үйл ажиллагаа  

      Малчид, төлчдийн нийгмийн идэвх оролцоог сайжруулж, тэдний ажил хөдөлмөрийг үнэлж урамшуулах зорилгоор "Малчид, төлчдийн зөвлөгөөн - 2023" арга хэмжээг 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийг амжилттай зохион байгуулав. 

     ЗӨВЛӨГӨӨНД: СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ

     1.Малын гоц халдварт өвчин, Малчин эмнэлгийн ажил үйлчилгээний талаар - Н.Цэрэндолгор /Мал эмнэлгийн тасгийн дарга/ 

      2.Татварын хууль тогтоомж мэдээ мэдээлэл – Ш.Жаргалмаа /Татварын улсын байцаагч/

      3.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл – Ж.Лхагва / Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч/

       4.Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аргууд – Н.Мөнхгэрэл /Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн/

       5.Төсвийн мэдээ мэдээлэл – Ш.Хоролсүрэн /Санхүү албаны дарга/

       6.Эрүүл мэндийн төвийн мэдээлэл – Д.Нансалмаа /Эрүүл мэндийн төвийн дарга/

       7.Хүүхдийн хамгааллын мэдээлэл – Г.Мөнхгэрэл /Сургалтын менежер/, Х.Баасандорж /Нийгмийн ажилтан/

       8.Монгол малчны арга туршлагаас – Б.Энхбат /Монгол улсын аварга малчин/

      9. Газрын ашиглах, өмчлөх, эзэмших цахим хүсэлт өгөх egazar.gov.mn сайтын талаарх мэдээлэл - Д.Жаргалмаа /Газрын даамал/

2024-01-03 16:37:26