СУМЫН ЗОРИЛГО

 ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ТӨРИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАНГ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН, БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ БҮХИЙ ҮЙЛДВЭР, ДЭД БҮТЭЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ХӨГЖСӨН "МАНЛАЙЛАГЧ СУМ" БОЛНО.

2022-10-26 12:04:04