Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

...

2023-04-14 17:22:18

Дэлгэрэнгүй..
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

...

2023-04-14 17:08:00

Дэлгэрэнгүй..