Ашигт малтмалын уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулах тухай асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ байхгүй