Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
ХАА-ны төлөвлөгөө

...

2024-06-10 16:36:04

Дэлгэрэнгүй..
ШИЛЭН ДАНС 2023 4 УЛИРАЛ

...

2024-04-15 10:38:22

Дэлгэрэнгүй..
ШД-НЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ 3-Р УЛИРРАЛ

...

2024-01-19 11:13:42

Дэлгэрэнгүй..
2023.01-р улирлын ШД хяналт шалгалтын танилцуулга

...

2023-07-06 13:24:19

Дэлгэрэнгүй..