Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
ШД-НЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ 3-Р УЛИРРАЛ

...

2024-01-19 11:13:42

Дэлгэрэнгүй..
2023.01-р улирлын ШД хяналт шалгалтын танилцуулга

...

2023-07-06 13:24:19

Дэлгэрэнгүй..