Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан тайлбар
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭМТНЭЛТ, ХЭТРЭЛТ ТҮҮНИЙ ТАЙЛАН ШАЛТГААНЫ ТАЙЛБАР

...

2024-01-29 11:11:02

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн гүйцэтгэл нэгтгэл

...

2023-07-06 13:25:09

Дэлгэрэнгүй..