Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын зар
2024 оны 2-р улиралд зохион байгуулагдах төрийн албаны ерөний шалгалтын хуваарь

...

2024-05-20 15:33:21

Дэлгэрэнгүй..
2024 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

...

2024-01-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН 2024 ОНЫ ТОВ ГАРЛАА

...

2023-12-16 17:43:16

Дэлгэрэнгүй..