Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 ТУС СУМЫН ИХ ХАЛБАГАНТ 1-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СЭЖИГ БҮХИЙ МАЛ АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙГДСЭН ТУЛ ТУХАЙН НУТАГ ДЭВСГЭРГИЙН МАЛЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ХУГАЦААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ЗАХИРАМЖТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ.
2 САР ШИНИЙН БАЯРТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ЗОХИОН 2024 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 5-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА. ТАТАХ
3 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай А01 ТАТАХ
4 Ажил хариуцуулах тухай ТАТАХ
5 Сумын орон тооны бус мэргэжлийн анги байгуулах тухай ТАТАХ
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
7 Ногоочид саальчдын өдөрлөг 2022 үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай ТАТАХ
8 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын Улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
9 2022 оны хоёрдугаар ээлжийн Цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагыг ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
10 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
11 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
12 Үнэлгээний хороо шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
13 Сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн шинчлэн батлах тухай ТАТАХ
14 Шуурхай штаб шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
15 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг Комирнэти (BNT162b2) вакцинаар дархлаажуулах ажлын хэсэг томилох тухай ) ТАТАХ
16 Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
17 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай ТАТАХ
18 Нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
19 Үндэсний их баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ТАТАХ
20 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
21 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай ТАТАХ
22 Отроос ирж байгаа малчин өрхүүдийг хүлээн авах тухай ТАТАХ
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
24 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай ТАТАХ
25 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
26 Нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
27 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
28 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
29 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
30 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
31 2022 оны нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
32 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
33 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
35 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хариуцан тайлагнах албан хаагчдыг томилох тухай ТАТАХ
36 Зөвшөөрөл олгох тухай ТАТАХ
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
38 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
39 Зөвшөөрөл олгох тухай ТАТАХ
40 Үнэлгээний хороо шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
41 Зөвшөөрөл олгох тухай ТАТАХ
42 Сумын аварга малчин, аварга тариаланчаар шагнах тухай ТАТАХ
43 Зөвшөөрөл олгох тухай ТАТАХ
44 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
45 Сар шинийн баяртай холбогдуулан бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
46 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ТАТАХ
47 Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай ТАТАХ
48 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай ТАТАХ
49 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах тухай ТАТАХ