БАЯНЛИГ СУМД ОДООГООР ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОЮУНЫ ӨМЧ БАЙХГҮЙ