Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл
Шилэн дансны 4-р улирлын танилцуулга

...

2024-04-11 10:47:12

Дэлгэрэнгүй..
2-Р УЛИРЛЫН ШД-НЫ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

...

2024-01-19 11:05:08

Дэлгэрэнгүй..
ШИЛЭН ДАНСНЫ 1, 2-Р УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

...

2024-01-19 11:03:40

Дэлгэрэнгүй..
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

...

2024-01-19 10:59:18

Дэлгэрэнгүй..
2023.01-р улирлын ШД хяналт шалгалтын танилцуулга

...

2023-07-06 12:24:54

Дэлгэрэнгүй..