Баянлиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, зохион байгуулалт