2024 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ