ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН 2024 ОНЫ ТОВ ГАРЛАА

Чадахуйн зарчмыг хамгийн сайн хангасан иргэнийг сонгон шалгаруулах, төрийн албаны тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж төрийн албаны нөөцийг баяжуулах зорилготой билээ.

2024 онд зохион байгуулах 4 удаагийн ерөнхий шалгалтыг төрийн албанд ажиллах адил тэгш боломжоор хангах, шалгалтад эртнээс бэлтгэх, ажил хувийн зохион байгуулалтаа хангах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс шалгалтын товыг Төрийн албан зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.

2023-12-16 17:43:16