Эрхэм зорилго, Чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг