ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээ, бодлого шийдвэрийг ард иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж, тэдний санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлнэ. 

2024-05-10 07:46:19