2023 оны 05 дугаар сарын 18,19нд аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн сургалтаар ОНӨГ-с худалдан авах ажиллагааны зөвлөгөө авч мөн Сумын Их Халбагант ХХК, Гарьд систем ХХК- д зөвлөгөө өгсөн.