Засаг даргын захирамж
ТУС СУМЫН ИХ ХАЛБАГАНТ 1-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СЭЖИГ БҮХИЙ МАЛ АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙГДСЭН ТУЛ ТУХАЙН НУТАГ ДЭВСГЭРГИЙН МАЛЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ХУГАЦААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ ЗАХИРАМЖТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

...

2024-03-11 16:42:45

Дэлгэрэнгүй..
САР ШИНИЙН БАЯРТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ЗОХИОН 2024 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 5-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

...

2024-02-02 17:49:34

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай А01

...

2023-10-05 12:07:03

Дэлгэрэнгүй..
Ажил хариуцуулах тухай

...

2022-10-31 15:17:32

Дэлгэрэнгүй..
Сумын орон тооны бус мэргэжлийн анги байгуулах тухай

...

2022-10-31 15:16:37

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

...

2022-10-31 15:14:21

Дэлгэрэнгүй..
Ногоочид саальчдын өдөрлөг 2022 үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай

...

2022-10-31 15:09:51

Дэлгэрэнгүй..
Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын Улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай

...

2022-10-31 15:06:40

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны хоёрдугаар ээлжийн Цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагыг ажлыг зохион байгуулах тухай

...

2022-10-31 15:04:17

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

...

2022-09-21 16:52:08

Дэлгэрэнгүй..