Ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан
Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт, Баянлиг сум ЗДТГ, 2023 оны сүүлийн хагас жил 2024-01-02

...

2024-01-02 16:48:04

Дэлгэрэнгүй..