Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Сумын Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Баянлиг сум ЗДТГ, 2023 оны жилийн эцэс 2023-12-21

...

2023-12-21 12:12:43

Дэлгэрэнгүй..