Засаг даргын Тамгын газрын сул орон тоо
Баянлиг сум дахь Байгаль хамгаалагчийн сул орон тооны зар

...

2024-05-21 18:38:54

Дэлгэрэнгүй..
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

...

2024-03-20 11:26:51

Дэлгэрэнгүй..
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ БАЙГАА АЖЛЫН БАЙР

...

2024-01-16 12:55:55

Дэлгэрэнгүй..
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ БАЙГАА АЖЛЫН БАЙР

...

2023-12-16 17:46:34

Дэлгэрэнгүй..