Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт

...

2024-01-02 16:39:04

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

...

2023-12-16 17:18:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн богино болон дунд хугацааны сургалтын агуулга

...

2023-12-16 17:16:13

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын 2022 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөө

...

2023-12-16 17:15:32

Дэлгэрэнгүй..