Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ

...

2023-12-16 17:20:11

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ

...

2023-12-16 17:19:40

Дэлгэрэнгүй..