Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл
ЗДТГ-н иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний жагсаалт

...

2024-01-20 17:17:11

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-н иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний жагсаалт

...

2024-01-19 17:49:31

Дэлгэрэнгүй..
Тамхины зөвшөөрөл олгох тухай

...

2023-07-06 16:33:58

Дэлгэрэнгүй..