Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт
2024 оны 05 дугаар сарын байдлаар ашиглалтад орсон барилга байгууламж байхгүй.

...

2024-05-03 16:45:06

Дэлгэрэнгүй..
2023 онд ашиглалтад орсон барилга байгууламж байхгүй

...

2024-01-03 16:43:15

Дэлгэрэнгүй..
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссын дүгнэлт

...

2023-06-28 17:35:23

Дэлгэрэнгүй..