Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл
2024 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

...

2024-05-09 18:24:09

Дэлгэрэнгүй..
Баянлиг сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

...

2023-06-28 17:21:50

Дэлгэрэнгүй..