Бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал
Хог хаягдлыг шинэчлэн тогтоох хэлэлцүүлэг, санал

...

2024-05-24 11:54:51

Дэлгэрэнгүй..
Газрын тухай хуулийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан

...

2023-06-28 16:02:52

Дэлгэрэнгүй..