Цэцэрлэгийн хүүхдэд долоо хоногийн цэсийн дагуу дараах нэр төрлийн хоолоор үйлчилж байна