Дэлхийн усны өдрөөр бэлтгэл бүлгийн сурагчдад Усаа хайрлан хамгаалая сэдэвт хичээл орж АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Дэлхийн усны өдрөөр бэлтгэл бүлгийн сурагчдад Усаа хайрлан хамгаалая сэдэвт хичээл орж АХА тэмцээн зохион байгууллаа.Аха тэмцээнд бэлтгэл А бүлгийн сурагч В.Эрхэс Бэлтгэл Б бүлгийн сурагч Б.Цэгмэд нар амжилттай,оролцлоо

2023-04-03 13:17:43