НЭГ БҮЛЭГ НЭГ БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ САРЫН АЯН

         1бүлэг 1бүтээлч сарын аянд : Хүүхдийнхээ сурч хөгжих ая тухтай орчин бүрдүүлэхэд анхаарал тавьж хамтран ажилласан.Бага бүлгийн эцэг эхчүүд Ангидаа хүүхэд бүрийн сандалд доороос жиндэхээс хамгаалж сандлын бүрээс.34ш, Хооллоход таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор ширээний бүтээлэг 4ш, Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шат руу авирах үeд халтирахгүй зөөлөвч ирмэгийн хамгаалалт авч наасан эцэг эхчүүддээ баярлалаа.

 

2023-04-03 13:13:12