Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд улсын түвшинд 3-р түвшинд үнэлэгдэж урамшууллын санхүүжилтээрээ хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэн ажиллаа.

 2022 онд амжилт бүтээл, аз жаргалаар дүүрэн жил байлаа. Боловсролын шинэчлэлийн жилд Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд багш нар маань амжилттай үнэлэгдэж Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд улсын түвшинд 3-р түвшинд үнэлэгдэж урамшууллын санхүүжилтээрээ хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэн ажиллаа.

2 бүлгийн өрөө, цэцэрлэгийн дээд, доод давхарын коридорыг дэвсгэржүүллээ. Та хүүхдийнхээ цэвэр цэмцгэр орчинд тогтмол улавч өмсөж хэвшээрэй. 2023.01.02 өдрөөс эцэг эх, асран хамгаалагч та бол бяцхан үрсдээ улавч өмсөж хэвшээрэй. 2023 онд бяцхан шавь нар, эцэг эх, багш ажилчдын хамтын оролцоотой сайхан он цаг байх болтугай

2023-04-03 13:05:15