2022-2023 оны хичээлийн жилд зохион байгуулсан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын байгууллагын үнэлгээгээр МУГТ Ц.НАЦАГДОРЖИЙН нэрэмжит Баянлиг сумын ЕБС 2 дугаар түвшинд үнэлэгдсэн байна.