МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР ТЭМЭЭЧИН ГОТОВЫН ТОЙВГООН ЦОЛНЫ МЯЛААЛГА НААДАМ БОЛЛОО