"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд

"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 08- 11 ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Багабаян 3 дугаар багийн төвд 3 га талбайг хашаалж 1000 ширхэг мод суулгалаа.

2022-09-20 09:29:42