БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 80 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ӨӨРСДИЙН САНААЧИЛГААР "УНД АХУЙН ХУДГИЙГ ЗАСВАРЛАЖ , МОД ТАРИХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХАЙС ТАТАВ

           Баянлиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид Баянхонгор аймгийн 80 жилийн ойг угтан сум бүр нэг бүтээлч ажлын хүрээнд тус сумын “Унд ахуйн худгийг” засварлаж, мөн Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих зориулалт бүхий талбайг хаших ажлыг албан хаагчид өөрсдийнхөө хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэлээ.

2022-10-04 11:33:22