Татварын хялбаршуулсан горим

Аж ахуй нэгж нь 2023 оны ААНОАТ-ын тайлангаа хялбаршуулсан горимоор тайлагнах бол хүсэлтээ цахим системээр 09 дүгээр сарын 30-ны дотор ирүүлээрэй. www.etax.mta.mn

2022-09-27 16:45:37