Аймгийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлт
Аймгийн-Засаг-дарга-сумын-Засаг-даргатай-2023-онд-хамтран-ажиллах-гэрээ-хавсралт-Баянлиг-сум-ЗДТГ-2023-оны-жилийн-эцэс-2023-12-18 (1)

...

2023-12-18 17:28:54

Дэлгэрэнгүй..