Гашуун дэлийн бага сургууль

Г.Гэрэлбат Захирал

Баянлиг сумын ЗДТГ

г.мөнхсүх ЗДТГ-ын дарга
Б.Гэрэлмаа Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
Б.Амарбаяр Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн
С.Цолмон Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
А.Бадмаадорж Засаг дарга
б.амаржаргал Засаг даргын орлогч
Б.Дэлгэрмаа дотоод ажилтан

Баянлиг сумын ИТХ

Б.Эрдмаа Нарийн бичгийн дарга

Баянлиг сумын Эрүүл мэндийн төв

Д.Нансалмаа Дарга
Х.Нарантогтох Ахлах сувилагч

Баянлиг сумын ЕБСургууль

С.Бэхбат бичиг хэрэг

Баянлиг сумын Соёлын төв

Баянлиг сумын Цэцэрлэг

Н.Хүрлээ Эрхлэгч