Сумын ЗДТГазар

А.Бадмаадорж Засаг дарга
б.амаржаргал Засаг даргын орлогч
г.мөнхсүх Тамгын газрын дарга
С.Бадамсүрэн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
б.мөнхзаяа Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
Ж.Оюунтунгалаг Төрийн сангийн мэргэжилтэн
Ц.Золбаяр Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
Б.Амарбаяр Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн
б.мөнхтогтох Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн
С.Цолмон Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
Б.Нарангэрэл Нягтлан бодогч
г.тунгалаг Нягтлан бодогч

Сумын ЕБСургууль

Г.Гэрэлбат Захирал
С.Бэхбат Номын санч

Сумын Эрүүл мэндийн төв

Х.Нарантогтох Ахлах сувилагч

Сумын цэцэрлэг

Н.Хүрлээ Эрхлэгч

Сумын Соёлын төв

Гашуун дэлин бага сургууль

Баянлиг сумын ЗДТГ

Баянлиг сумын ИТХ

Баянлиг сумын Эрүүл мэндийн төв

Баянлиг сумын ЕБСургууль

Баянлиг сумын Соёлын төв

Баянлиг сумын Цэцэрлэг